OBS! Lunchstängt 11:00-12:00 vecka 25-32

Auktorisation

 

För att ett låssmedsföretag ska bli auktoriserat fordras bl a
- att verksamheten bedrives med hederliga metoder samt att gällande lagar och förordningar följs
- att företaget och dess anställda beaktar den ansvarsställning som låssmedsyrket innebär gentemot konsumenten, uppdragsgivaren
- att verksamheten bedrives på sådant sätt att låssmedsyrket finner aktning och förtroende
- att ansvara för att anställd personal noggrant följer de föreskrifter och regler som gäller för tillverkning och försäljning av nycklar
- att någon inom företaget innehar Mästarbrev i låssmedsyrket
- att i förekommande fall följa av disciplinnämnden fattade beslut
Auktorisation av Låsmästare är ett exempel på vår strävan att ständigt utveckla och förbättra lås- och säkerhetsbranschen. Lyhörda för de krav och önskemål som ställs från allmänhet, polis och försäkringsbolag.