OBS! Lunchstängt 11:00-12:00 vecka 25-32

Kvalitetspolicy

 

Kunden är den som definierar vad som är kvalitet. Kundens tillfredsställelse är av avgörande betydelse, varför den kontinuerligt skall mätas och följas upp.
Vi har över 100 års samlad erfarenhet inom säkerhets-branschen och vår personal har hög kompetens på de produkter och tjänster vi erbjuder.
Genom vår kunniga personal kan vi leverera skräddarsydda lösningar till våra kunder med lås- och säkerhetssystem.

Det är våra medarbetare som är källan till kundens uppfattning av vår totala kvalitet och vi skall därför sträva efter att
- erbjuda produkter och tjänster, som motsvarar våra kunders krav och förväntningar.
- ge personalen kunskap och utvecklingsmöjligheter, så att de med sin unika kompetens och engagemang säkerställer kundens krav och behov.
- göra ständiga förbättringar av vårt ledningssystem genom att sätta mål, genomföra åtgärder samt löpande följa upp målen.
- regelbundet revidera våra kvalitetsmål och arbeta mot dessa, för att nå en allt bättre kvalitet.