OBS! Lunchstängt 11:00-12:00 vecka 25-32

GDPR

 

Söderlås hantering av personuppgifter enligt GDPR

GDPR (General Data Protection Regualtion) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska PUL (personuppgiftslagen) den 25 maj 2018

I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar företags och personuppgifter. Därför uppdaterar vi våra rutiner och kompletterar dom med integritetspolicy som tydligare beskriver hur Söderlås vid Ringen AB hanterar, skyddar och använder era företags och personuppgifter , bland annat för att ni ska känna er trygga med att vi hantera uppgifterna enligt GDPR.

Det som förändras handlar framförallt om hur vi lagrar, skyddar och använder era företags och personuppgifter Det handlar om t.ex organisationsnr som är kopplade till ert kundnr, telefonnummer och mailadresser.

Vi använder uppgifter som namn/epost/adress och mobiltelefon för att kunna komma i kontakt med er. Vi hanterar även uppgifter till olika system t.ex låssystem och passagesystem där det finns ett underliggande avtal. Dessa uppgifter i avtalen används endast för det ändamål det är avsett för och är väl skyddade inom företaget. Inga av dessa uppgifter sprids till tredje part utan medgivande från avtalsparten.

Ni har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om er och hur vi hanterar era uppgifter .

Ni som kund har alltid rätt att få era uppgifter rättade om något inte stämmer , och få vissa uppgifter borttagna från vårt system.

Med Vänlig hälsning
Ledningen för Söderlås.