OBS! Lunchstängt 11:00-12:00 vecka 25-32

Fönster

 

Polykarbonat är ett inbrottsskydd för fönster och glasrutor, som med fördel kan användas när man av estetiska skäl vill undvika galler för sina fönster. Den glasliknande ytan har hög motståndskraft mot kraftiga angrepp med tillhyggen, som kan monteras utan att göra ingrepp å fasader. Skyddsfilmen ger inte samma skydd som polykarbonat, men att montera skyddsfilm på de befintliga fönstren är en enklare åtgärd för att öka säkerheten. Fönster som är belägna lägre än fyra meter från marknivå bör ha fönsterlås i vissa fall är det även ett krav från försäkringsbolaget. Kontrollera med ert bolag vad som gäller för just ert hus/företag