OBS! Lunchstängt 11:00-12:00 vecka 25-32

Kameraövervakning

 

Söderlås kan erbjuda många intressanta lösningar inom området kameraövervakning
Behovet av att kunna övervaka och identifiera har ökat kraftigt i samhället. Den snabba tekniska utvecklingen inom detta produktområde har gjort systemen mer intelligenta, mindre och mera kostnadseffektiva. Våra moderna kamerasystem skapar en ökad trygghet genom användarnas möjlighet till övervakning och identifiering. Vårt breda produktprogram ger oss möjlighet att leverera allt från enkla kamerasystem för den mindre butiken till stora integrerade systemen.
Några typiska användningsområden för kameraövervakning är följande:
- övervakning av platser och lokaler
- personidentifiering vid till exemplevis stöld eller checkbedrägerier
- överblicksbilder vid olika evenemang
- processövervakning i industrin
- vid behov av en säker dokumentation av vad som har hänt eller händer
Lagstiftningen har förenklats och det är idag oftast inte några problem med att få nödvändiga tillstånd för att installera ett kameraövervakningsssystem. Ofta räcker det med en anmälan om att ett kameraövervakningssystem har installerats. Givetvis hjälper vi till med ansökan om tillstånd då det krävs.
Tekniken erbjuder idag stora möjligheter till skräddarsydda anpassningar och integrering med andra system, såsom inbrottslarm, passagekontroll etc