OBS! Lunchstängt 11:00-12:00 vecka 25-32

Passersystem

 

Idag finns ofta önskemål om att kunna kontrollera och styra vem som skall ha tillträde till vilka lokaler och vid vilka tidpunkter.
Söderlås erbjuder många olika lösningar beroende på de önskemål som kunden har med passagekontrollsystemet.
Våra lösningar passar såväl för mindre och enkla behov som vid mycket avancerade och komplexa applikationer.
Ett passersystem kombinerar alltså hög säkerhet med oöverträffad flexibilitet.
Tekniken erbjuder idag stora möjligheter till skräddarsydda anpassningar och integrering med andra system, såsom inbrottslarm, kameraövervakning , tidsystem etc

Vi jobbar med dom flesta fabrikat på marknaden, men i huvudsak med passersystem från Tidomat, Aptus, Siemens / Bewator, AxemaPassersystem