OBS! Lunchstängt 11:00-12:00 vecka 25-32

Serviceavtal

 

Viktiga fördelar med ett serviceavtal: Passagekontroll
Minska kostnader för onödigt slitage på materiel Slippa onödiga stopp i verksamheten pg.a undermålig service Få kontinuerliga uppdateringar till ert system . Hjälp så att ni kan använda Ert system maximalt. Vetskap att åtgärda dörr/lås innan felet uppstår.

Viktiga fördelar med ett serviceavtal: Mekanik
Längre garantitid (på nyinstallationer) Förlängning 3 till 5 år Lägre driftskostnader Längre livslängd på anläggningen Lägre jourkostnader En anläggning som fungerar