Kvalitetspolicy

 

Kunden är den som definierar vad som är kvalitet. Kundens tillfredsställelse är av avgörande betydelse varför den kontinuerligt skall mätas och följas upp. Det är våra medarbetare som är källan till kundens uppfattning av vår totala kvalitet.

Vi skall därför sträva efter att:
• Erbjuda produkter och tjänster, som motsvarar våra kunders krav och förväntningar.
• Göra rätt från början i vårt arbete och inte justera i efterhand.
• Ge personalen kunskap och utvecklingsmöjligheter, så att de med sin unika kompetens och engagemang säkerställer kundens krav och behov.
• Alltid göra ständiga förbättringar av vårt ledningssystem genom att sätta mål, genomföra åtgärder samt löpande följa upp målen.
• Regelbundet revidera våra kvalitetsmål och arbeta mot dessa, för att nå en allt bättre kvalitet.