OBS! Lunchstängt 11:00-12:00 vecka 25-32

Miljöpolicy

 

Målsättningen med vårt miljöarbete skall vara att i alla situationer minimera miljöpåverkan.

Vi skall därför:
• Sträva efter att välja det material i våra produkter, som minst påverkar naturen.
• Ta hänsyn till miljöpåverkan, när vi väljer transportsätt.
• Sortera allt spill, för rätt återvinning.
• Sätta mål, genomföra åtgärder samt löpande följa upp målen, för att ständigt förbättra, reducera och förebygga miljöpåverkan.
• Följa de miljölagar och krav som gäller för vår verksamhet.
För att genomföra detta krävs kompetens och engagemang av samtliga anställda på företaget samt att vi gemensamt arbetar mot målet att vara ett bra miljöval för våra kunder.